shmentura logo

30.10.06

איקסביל - פשטות גאונית

איקסיביל הוא משחק קצת ישן אך פשוט וממכר בו היוזר צריך להגן על רשת מחשבים מפני ביל גייטסים קטנים שמנסים להתקין על מחשביה ווינדוס.

קליק פשוט על דמות ביל גייטס הורג אותה מיד וצריך להספיק להקליק על כולם כדי לעבור שלבים.

להורדה: ווינדוס / מק