shmentura logo

6.11.06

איאן פרנסיז


איאן פרנסיז עושה עבודות מדהימות.

האתר שלו קצת לא מתפקד אבל ניתן לצפות בכמה עבודות באתר הזה (חפשו את השם שלו)

עבודות נוספות אפשר לראות בגליון קאנדי האחרון, בעמודים 188-192

גיא