shmentura logo

5.12.06

אי-בוי

פיקסל גרפיקס זה ז'אנר איור שהתפתח (לפי מיטב ידיעתי) מעיצוב אייקונים ומגרפיקת מחשב ישנה, וכמה אנשים מסורים ממשיכים לעבוד במדיום הזה עד היום. אי-בוי הוא אחר הידועים והעבודות מדהימות ברמות הפירוט שלהן.

פשוט תענוג.
גיא