shmentura logo

12.12.06

ליינטו

ליינטו מוכרים פונטים, ובאתר שלהם נביגציה מעולה שמבוססת על ניווט קבצים באייפוד \ תיקיות במק.

הפרדיגמה הזו של ניווט רב שלבי משמאל לימין מוכיחה את עצמה שוב והיא מאוד אפקטיבית.
גיא