shmentura logo

26.1.07

פנטגרם

פנטגרם מתארים בבלוג שלהם את תהליך העבודה על התדמית החדשה והמרשימה של סאקס פיפת' אווניו.

ואגב, יש עוד כל מיני דברים מעניינים בבלוג שלהם.
וכמובן, יש להם גם אתר.

גיא