shmentura logo

11.9.07

תחרות קריקטורות / דן אלון

בחודש שעבר הזכרתי כי אני משתתף בתחרות קריקטורות בנושא איראן (כתבו על שלי בעיתון "מקור ראשון"). ובכן היא היום, ב-11 לספטמבר. היא תתקיים בבניין מרכז מורשת בגין ליד גן הפעמון בירושלים, בשעה שש בערב. אחלו לי הצלחה.