shmentura logo

2.9.07

בהמשך להזמנה מפה למטה - הנה סקיצות לאחת העבודות

העבודה הזו היא תרגיל קונספטואלי בדיוקן עצמי, כמו רוב העבודות שלי בשלוש השנים האחרונות, תוך שימוש בשפה ילדית והומאז' להנזל וגרטל. כרגע אני בשלבי חיווט, שכן העבודה אמורה להיות מחוברת לחשמל לצורך תאורה פנימית מינימלית. תודה למיכל שלי כפרה עליה שסידרה לי את הנגריה ובעצם השתלטה לי על תחום החיתוך ועשתה עבודה מצוינת (איזה יום כיף זה היה), תודה לאסיסטנט גיורא ותודה לאבא שלי על החשמל. מחר היא תמסר לגלריה אני מקווה מאד.