shmentura logo

16.9.07

שאלת הוקינג

שסטיבן הוקינג הולך לשלפשטונדֶה, הוא עושה לוג אוף, דיפרגמציה? איזה תכנת הפעלה יש לכל הסיפור הזה. תודה לשליט הבא של העולם, כפרה עליו.