shmentura logo

23.9.07

The World Is Your Canvas


מי צריך נייר ועפרון? בטח לא בלו, אמן הגרפיטי והצייר האיטלקי. בשבילו האדמה, הרצפה והקירות טובים מספיק. מעניין. גם האתר שלו משעשע


סופר איילי