shmentura logo

19.10.07

סיגגרף

מכרה זהב ברשת:

איזה כיף לגלות משאבים כאלה:
אפשר לצפות בהמוני הרצאות וידאו ממגוון כנסי סיגגרף באתר שלהם.

יש לי מה לעשות עד חנוכה.

גיא