shmentura logo

3.12.07

פופטק


פופטק הוא כנס בנושאי "טכנולוגיה, מדע ורעיונות עתידניים". יש לכנס אתר מעולה ובתוכו מכרה זהב: כל ההרצאות להורדה וצפייה באורך מלא בוידאו.


תענוג מרתק.

גיא