shmentura logo

6.12.07

rsizr


אוקי, אני קצת מבולבל - נראה לי שבארסיזר קורה משהו מדהים במיוחד. מלבד העובדה שהאתר שלהם מאפשר לערוך ולהגדיל תמונות באופן המסתמן כמרשים ביותר עושה רושם שמתפתחת שם אופציה חדשה וחדשנית להצגת תמונות המגיבות באופן דינאמי ללייאאוט (כן, אני מתעקש להקליד את זה בעברית) בו הן מוצגות. אפשר להגיד שזה כבר משנה את כל התמונה (גיחי גיח). אנשים פחות עסוקים ממני מוזמנים לשחק, להתנסות ולדווח באופן מעמיק יותר.
שכבות, דיסקו-טקסט, פייל->ריספקט וחמישה כוכבים לשי אבידן ואריאל שמיר שעושים את זה בהגדלה


סופר איילי