shmentura logo

30.3.08

אמנות רוסית נחמדה - שחזור אמיתי של ג'ימייל (דואר אלקטרוני של גוגל)


זה אמיתי! תודה לסמב"ץ רן קר-פה. על החתום, דן אלון, שום פלפל ומין אנאלי.