shmentura logo

11.9.08

klim

באתר הקטן והנפלא של קלים טייפ פאונדרי אפשר להזיל ריר מהול בקפה על הפונטים הנהדרים שהוא (קלים) מעצב - את רובם אפשר לקנות דרך לינקים באתר, ואת חלקם יהיה אפשר לקנות רק שתסתיים הבלעדיות עליהם במסגרת התדמית שהם עוצבו בשבילה.

פנינה אמיתית.