shmentura logo

16.10.08

חללים/ דן אלון


דן אלון, מאייר, סוטה וחבר, מציע הצצה מעניינת למרחב האישי שלו בפרוייקט הדיגיטלי "חללים". בין הטקסטים המפרטים היבטים שונים לחייו שתולים איורים בעלי אופי צילומי של פינות שונות בביתו. רמת הפירוט באיורים מפתיעה ומרגשת במיוחד לאור ההיכרות עם סגנונו הלא מתיפיף והפרוע של דן. בין השורות נוכחים מצבי הרוח, הרגישות וריחות הבישול שעושים את האדם.

נסו להגיב, הוא נושך אבל זה נעים
סופראיילי