shmentura logo

1.11.09

סטוקהולם דיזיין לאב

פרוייקטים פשוט נהדרים שעושים שמח בלב ונעים בעין באתר של סטוקהולם דיזיין לאב. אני ממש מאוהב באריזות הנייר למדפסת שבתמונה. א-דיר.