shmentura logo

2.3.10

אינטליגנסיה אספרסו

סדרת סרטונים שעושים שמח בלב ומתפקדים כפצצת השראה בענייני קפה בפרט, ועיצוב בכלל.

מומלץ גם לבקר בעמוד הפרוייקט, כדי לקבל מידע נוסף.

איזה יופי על הבוקר,

גיא.