shmentura logo

30.11.10

היסטוריה ויזואלית של ממשקי מערכות הפעלה

השבוע הרצתי בשנקר לכיתת האינטראקטיב בנושא: היסטוריה ויזואלית של ממשקי מערכות הפעלה. ההרצאה כללה סקירה ויזואלית מקיפה של ממשקים של מערכות הפעלה שונות, מוכרות יותר ומוכרות פחות - דיון על פרטים ויזואליים שונים ומאפיינים שהשתנו לאורך השנים.

את שקפי ההרצאה להורדה ולינקים רלוונטיים אפשר למצוא באתר שלי.

שאו ברכה,
גיא